โครงการ Digital Transformation Expert Platform เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาผู้ประกอบการ SME องค์กรและบุคคลทั่วไป ให้เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุค Digital Transformation โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้ เช่น

  • รศ.ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี เล่าประสบการณ์ Digital Transformation ในมุมมองของอาจารย์ธนชาติ
  • คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล CEO ของบริษัท ไฟร์ วัน วัน จำกัด แนะนำการปรับตัวขององค์กร "ถ้าลูกค้าเปลี่ยนแล้วแต่คุณไม่เปลี่ยน ธุรกิจคุณจะปรับตัวไม่ทัน"
  • คุณแจ็ค กิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO & Co-Founder, Claim Di. แชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนองค์กร จาก SME เป็น Startup ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร

"Transform ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย" เพียงลงทะเบียนที่นี่เท่านั้น http:\\dx.atsi.or.th